” Wanneer je alles tegenzit, bezie dan ook eens je eigen houding.”