Als we uit het hart geven, doen we dit uit een vreugde die we ervaren wanneer we het leven van iemand anders verrijken.”